Spring til indhold

Udvikling & Optimering

Vi hjælper virksomheder med at udvikle og optimere deres økonomifunktion. Vi har stor erfaring i digitalisering af økonomisystemer og optimering af det daglige flow i en økonomiafdeling..

Vi sætter os sammen med kunden og gennemgår deres nuværende bogføringsprogram og daglige rutiner. Når vi har et oplæg, laver vi sammen med kunden en plan for gennemførslen af optimeringen.

Vi sætter systemerne op, og kunden får en grundig introduktion. Herefter aftaler vi med kunden, hvad de selv ønsker at lave, og hvad vi evt. skal overtage af daglige opgaver.

Eksempler på opgaver, som vi løser:
» Indscanning af bilag – ”Det papirløse regnskab”
» Samspil mellem bogføringsprogram, sag-/projekt styring, lønprogrammer etc.
» Rapporteringsmodeller
» Budget modeller

Udvikling og optimering af økonomi